v rekrutacja 2018/2019


technik administracji

 

Podbudowa programowa: liceum ogólnokształcące, liceum zawodowe, technikum.

 

WARUNKI PRZYJĘĆ I CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

 

1.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

 

a)

złożenie następujących dokumentów:

   

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,

   

- podanie (na druku szkoły - do pobrania w sekretariacie),

   

- dwie fotografie legitymacyjne,

 

b)

opłacenie czesnego (wpisowe 30 zł przy składaniu dokumentów, 100 zł miesięcznie w czasie nauki)

 

2.

Nauka trwa 2 lata ( 700 godzin zajęć ) 4 sesje egzaminacyjne w systemie zaocznym, zajęcia prowadzone są w sobotę i niedzielę ( 2 razy w miesiącu ).

3.

Absolwenci otrzymują Państwowy Dyplom ukończenia szkoły policealnej z tytułem technik administracji.

4.

TWP posiada osobowość prawną, a DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA TWP status szkoły publicznej.

5.

Zapewniamy profesjonalną kadrę pedagogiczną.

6.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapisy do szkoły odbywają się w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10

 

Informacja telefoniczna: (0-25) 792-26-76

 

Przedmioty wiodące:

 

  teoretyczne:

-

działalności gospodarczej,

-

prawa cywilnego,

-

prawa pracy,

-

prawa administracyjnego i prawa finansów publicznych,

-

języka angielskiego zawodowego.

 

praktyczne:

-

pracownia pracy biurowej ,

-

pracownia administracji.

 

Zajęcia prowadzą nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie:

 

mgr inż. Ewa Sawicka, mgr Anna Salach, mgr Olga Królak

 

Po ukończeniu nauki słuchacz będzie potrafił:

Typowe miejsca pracy dla technika administracji: