v rekrutacja 2018/2019


technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Podbudowa programowa: liceum ogólnokształcące, liceum zawodowe, technikum.

 

WARUNKI PRZYJĘĆ I CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

 

1.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

 

a)

złożenie następujących dokumentów:

 

 

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,

 

 

- podanie (na druku szkoły - do pobrania w sekretariacie),

 

 

- dwie fotografie legitymacyjne,

 

b)

opłacenie czesnego (wpisowe 30 zł przy składaniu dokumentów, 100 zł miesięcznie w czasie nauki)

 

2.

Nauka trwa 1,5 roku, 3 sesje egzaminacyjne w systemie zaocznym, zajęcia prowadzone są w sobotę i niedzielę.

3.

Absolwenci otrzymują Państwowy Dyplom ukończenia szkoły policealnej z tytułem technik bezpieczeństwa i higieny pracy

4.

TWP posiada osobowość prawną, a DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA TWP  status szkoły publicznej.

5.

Zapewniamy profesjonalną kadrę pedagogiczną.

6.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapisy do szkoły odbywają się w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10

 

Informacja telefoniczna: (0-25) 792-26-76

 

Przedmioty wiodące:

 

 

teoretyczne:

-

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska,

-

Podstawy prawa pracy,

-

Podstawy konstrukcji mechanicznych,

-

Podstawy psychologii i socjologii.

 

praktyczne:

-

Pracownia kształtowania środowiska pracy,

-

Pracownia prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa,

-

Pracownia zarządzania systemami bezpieczeństwa.

 

Zajęcia prowadzą nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

 

Po ukończeniu nauki słuchacz będzie potrafił:

Typowe miejsca pracy dla technika bezpieczeństwa i higieny pracy:

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy. Absolwenci szkoły policealnej kształcącej techników bezpieczeństwa i higieny pracy znajdą zatrudnienie przede wszystkim w małych i średnich podmiotach gospodarczych. Koncepcja kształcenia techników bhp zakłada kształcenie szerokoprofilowe tzn., że absolwenci uzyskają kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w różnych rodzajach działalności gospodarczej.